• با ما در ارتباط باشید
      021-83 393      
    021-883 27 450 
    General@sga.co.ir   
آزمایشگاه
آزمايشگاه آگراگاز آسيا ،  به عنوان مرجعي براي آزمون هاي مرتبط با پكيج هاي گازسوز حرارت مركزي نوع B و C، به عنوان يكي از بازوهاي توانمند واحد كيفيت، در راستاي تحقق اهداف كلان  گروه توليدي و صنعتي آگرا  گاز آسيا  فعاليت مي نمايد .
اين آزمايشگاه با هدف افزايش سطح رضايت مشتريان خود از طريق رويه اي حرفه اي وباارائه خدمات آزمايشگاهي با كيفيت ، موارد زيررا سرلوحه عملكرد خود قرار مي دهد :
-    بكارگيري افراد توانمند و ذيصلاح در آزمايشگاه هـا جهت اطمينان از انجام صحيح و دقيق فعاليتها ي مرتبط با آزمون .
-    توسعه دامنه فعاليت هاي مرتبط با آزمون ها بر اساس نياز سازمان يا مشتري، ازطريق انجام مطالعات وخريد تجهيزات .
-    بهبود مستمر در مجموعه فعاليت ها و عملكردهاي آزمايشگاه ها .
-    افزايش سطح رضايت مشتريان از طريق بهبود مستمر خدمات .
جهت حصول موارد فوق، اين آزمايشگاه ، سيستم مديريت كيفيت خود را بر مبناي استاندارد ISO/IEC 17025:2005 طراحي نموده و شرکت خود را ملزم و متعهد مي داند منابع و امكانات لازم جهت تحقق اهداف و برآورده سازي الزامات اين استاندارد را فراهم نموده و در جهت بهبود مداوم اثربخشي سيستم کوشا باشد.

دریافت فرم های آزمایشگاه:
- درخواست آزمون
- ارزیابی رضایت مشتری
-ثبت پیگیری شکایات

تماس با ما
دفتر مرکزی : تهران خیابان مفتح جنوبی پلاک 133
تلفن: 393 83-021
سامانه پیامک:  450 27 883-021
پست الکترونیکی: General@sga.co.ir
تلگرام: 09306913909
کارخانه: شهر صنعتی اشتهاردهدف ما
گروه سبز گستر آسیا و آگرا گاز آسیا با درنظر داشتن " کیفیت بهتر، آسایش بیشتر" از نیروی متخصص فعال داخلی کمک گرفته و تنها پکیج شوفاژ دیواری به همراه محافظ ولتاژ الکترونیکی را تولید نموده است. و هر دستگاه به همراه یک عدد پروتکتور می باشد
Top